ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thực hiện Công văn số 1376-CV/ThU, ngày 30/11/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Lai Châu về mời dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, ngày 16/12/2023, Đảng ủy xã San Thàng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tại Hội trường Nhà văn hóa xã: Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; cán bộ, công chức xã; các chi bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã San Thàng có mặt đầy đủ theo đúng thành phần.

Hội nghị Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII:

- Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

- Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

 

Lượt xem: 12
Tác giả: UBND San Thang
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 2.709