ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!
 • Vũ Thị Mến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tài chính - Kế toán
  • Điện thoại:
   0974.989.832
 • Bùi Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch
  • Điện thoại:
   0972.971.846
 • Mai Thị Hồng Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Tư pháp - Hộ tịch
  • Điện thoại:
   0985.848.973
 • Đào Thị Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Nông nghiệp
  • Điện thoại:
   0973.890.968
 • Phạm Bá Dũng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường
  • Điện thoại:
   0916.614.556
 • Nguyễn Văn Tiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn hóa - Xã hội
  • Điện thoại:
   0975.999.322
 • Nguyễn Thị Lam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - Thống kê
  • Điện thoại:
   0333.328.166
 • Vàng Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn phòng - Thống kê
  • Điện thoại:
   0868.875.336
 • Bùi Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Văn hóa - Xã hội
  • Điện thoại:
   0979.655.995
 • Sùng Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Công chức Địa chính - Xây dựng và Môi trường
  • Điện thoại:
   0982.776.065
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 2.709