ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!
Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
645/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 07/05/2024
651/QĐ-UBND Quyết định Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 07/05/2024
14/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 07/05/2024
185/QĐ - UBND Quyết định về việc Công bố công kết quả thực hiện ngân sách Quý I năm 2024 của UBND Xã San Thàng 05/04/2024
291/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố Lai Châu 29/03/2024
08 /QĐ-UBND Quyết định Giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 05/01/2024
1429/QĐ-UBND Quyết định Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử áp dụng chung đối với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu 14/12/2023
551/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đăng ký kết hôn, xác nhận tình trạng hôn nhân trực tuyến thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở tư pháp tỉnh Lai châu 10/04/2023
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 2.710