ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!
 • Phạm Thị Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng Trường Mầm non San Thàng
  • Điện thoại:
   0917.678.440
 • Phạm Thị Thuận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng Trường Mầm non San Thàng
  • Điện thoại:
   0368.004.008
 • Phạm Thị Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng Trường Mầm non San Thàng
  • Điện thoại:
   0972.897.036
 • Nguyễn Hồng Phơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng Trường Tiểu học San Thàng
  • Điện thoại:
   0387.539.015
 • Nguyễn Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng Trường Tiểu học San Thàng
  • Điện thoại:
   0375.248.000
 • Nguyễn Hữu Hiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng Trường Tiểu học San Thàng
  • Điện thoại:
   0984.576.319
 • Tạ Thị Mây
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng Trường THCS San Thàng
  • Điện thoại:
   0839.424.961
 • Tạ Thị Kim Cúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Hiệu trưởng Trường THCS San Thàng
  • Điện thoại:
   0845.113.118
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 7
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 2.709