ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!

Sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Hội nghị Nghiên cứu, Học tập Chuyên đề toàn khoá - Chuyên đề năm 2021

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 và Hội nghị Nghiên cứu, Học tập Chuyên đề toàn khoá - Chuyên đề năm 2021

Đ/c Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành TW Đảng dự và Chỉ đạo Hội nghị. Cùng tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đại biểu các điểm cầu trung ương, đại biểu các ban, bộ, ngành. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung ương và điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương.

Tại điểm cầu Đảng ủy xã San Thàng có các Đ/c Uỷ viên BCH Đảng bộ xã; Báo cáo viên, Cộng tác viên Dư luận xã hội thành phố năm 2021 của xã; Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc. Điểm cầu được tổ chức đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy xã San Thàng

Trình bày báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết sau 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả nổi bật.

Trước hết, việc triển khai chỉ thị 05 gắn với tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị được coi trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động.

Cụ thể, các cấp ủy Đảng chú trọng việc đưa nội dung thực hiện chỉ thị 05 vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ trách nhiệm của cấp ủy, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện chỉ thị 05, các ban, bộ, ngành, địa phương đã xác định các khâu đột phá để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

"Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác của mỗi cán bộ, đảng viên ngày càng tự giác, đi vào nền nếp, tạo những chuyển biến rõ rệt trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ" - trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được thực hiện với nhiều hình thức phong phú, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục lý luận chính trị và các nội dung của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên được thực hiện nghiêm túc, cập nhật, góp phần nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện chỉ thị 05 gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, kịp thời xử lý những trường hợp vi phạm và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Qua kết quả điều tra dư luận của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện vào tháng 3-2021, cho thấy có 76% người được hỏi cho rằng việc thực hiện chỉ thị 05 đã góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; 70% người được hỏi cho rằng việc thực hiện chỉ thị 05 đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện của tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ.

Cùng với đó, 65% người được hỏi cho rằng thực hiện chỉ thị 05 góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ; 67% người được hỏi cho rằng chỉ thị 05 góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chống diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - chuyên đề năm 2021. Hội nghị tập trung quán triệt:Chuyên đề toàn khóa - chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lượt xem: 266
Tác giả: Bùi Đức Phong
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 0
Hôm qua : 8
Năm 2024 : 1.542