ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN CÁC DÂN TỘC XÃ SAN THÀNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP!

Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã San Thàng.

Ngày 18/6/2024, tại Hội trường nhà văn hóa xã San Thàng diễn ra Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 giữa Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội  xã San Thàng.

Dự và chỉ đạo hội nghị có: Đồng chí: Vũ Đức Khôi – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thành phố; Đồng chí: Nguyễn Triệu Vỹ - Chủ tịch Hội nông dân Thành phố; Đồng chí: Bùi Đức Cao  - Phó Bí thư Đảng ủy xã; Đồng chí: Phạm Quang Đại – Phó Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí: Nguyễn Văn Hương – Phó Chủ tịch UBND xã; Các đồng chí Ủy viên UBMTTQ, BCH các tổ chức Đoàn thể chính trị xã hội; Bí thư chi bộ, Trưởng bản, Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi hội trưởng HND, HCCB, HPN các bản trên địa bàn xã.

Tại Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của MTTQ và các Đoàn thể chính trị - xã hội xã.

Tại Hội nghị được nghe các ý kiến liên quan đến các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thương mại, dịch vụ, quản lý đô thị, đất đai, xây dựng, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, ….. hoạt động của các tổ chức Hội từ xã đến bản. Đặc biệt nêu những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện và định hướng những nhiệm vụ trong tâm đến hết năm 2024.

Lãnh đạo Đảng ủy xã đã ghi nhận những ưu điểm và kết quả nổi bật của MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội xã, đồng thời chỉ ra một số hạn chế của các tổ chức hội cần phải tập trung lãnh chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

Đảng ủy đề nghị trong thời gian tới các tổ chức tập trung tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội của tổ chức Hội từng bước đi vào thực tiễn; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và phát huy mọi nguồn lực từ nhân dân. Xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội gắn với phát triển đảng viên là đoàn viên, hội viên và nhân dân; Tuyên truyền xây dựng xã không ma túy; làm tốt công tác an sinh xã hội, vệ sinh môi trường. Vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu xây dựng nếp sống văn minh. Tiếp tục duy trì thực hiện tốt các mô hình, phong trào đã được phát động … tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện … cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ đã xác định và nhất là tập trung hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Đồng chí: Nguyễn Văn Hương – Phó Chủ tịch UBND xã báo cáo kết quả phát triển KT-XH 
đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Đồng chí: Bùi Đức Cao  - Phó Bí thư Đảng ủy xã phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Quang Vinh - Bí thư Chi bộ bản Cắng Đắng 
đóng góp ý kiến tại Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Tuyến - Bí thư Chi bộ bản Lò Suối Tủng
đóng góp ý kiến tại Hội nghị

 

Lượt xem: 14
Tin liên quan
Bình chọn
website hoạt động có ổn định
Thời tiết các vùng
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 8
Hôm qua : 13
Năm 2024 : 2.710